Now showing items 1-1 of 1

    • KAJIAN SEMIOTIKA ANTOLOGI PUISI PENGAGUM RINDU OLEH M. HANFANARAYA 

      NAINGGOLAN, DIANA MAWATI FRANSISKA (2021-05-05)
      Semiotika merupakan sebuah sebuah kajian mengenai tanda. Antologi Puisi Pengagum Rindu oleh M. Hanfanaraya mengandung unsur semiotika seperti ikon, indeks, dan simbol. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis ...